Câu hỏi:

04/03/2020 3,572

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để học tốt Lịch Sử 7 | Giải bài tập Lịch Sử 7

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,984

Câu 2:

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 04/03/2020 9,913

Câu 3:

Nhà Đinh đã làm những gì để xây dựng đất nước?

Xem đáp án » 04/03/2020 7,829

Câu 4:

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

Xem đáp án » 04/03/2020 5,677

Câu 5:

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Xem đáp án » 04/03/2020 4,693

Câu 6:

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 04/03/2020 2,802

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK