Câu hỏi:

05/03/2020 7,813

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà Minh thi hành chính sách thống trị cô cùng tàn bạo, thâm độc. Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt, thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa….

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,389

Câu 2:

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,981

Câu 3:

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,221

Câu 4:

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,188

Câu 5:

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem đáp án » 05/03/2020 752

Câu 6:

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau ?

Xem đáp án » 05/03/2020 465

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK