Câu hỏi:

05/03/2020 753

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 - 1409)

    - Tháng 10 - 1407, một người yêu nước là Trần Triệu Cơ đưa con của vua Trần là Trần Ngỗi lên làm minh chủ, ở Yên Mô (Ninh Bình), Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế.

    - Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất ở Hoá Châu (Thừa Thiên Huê) và Nguyễn Cảnh Chân - trước làm quan ở Thăng Hoa (Quảng Nam) hưởng ứng. Tháng 12 -1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở bên Bô Cô (Nam Định). Từ đó, thanh thế nghĩa quân vang dậy, nhiều người từ các nơi kéo về theo nghĩa quân.

    - Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa tan rã dần.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem đáp án » 05/03/2020 7,813

Câu 2:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,389

Câu 3:

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,982

Câu 4:

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,222

Câu 5:

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,188

Câu 6:

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau ?

Xem đáp án » 05/03/2020 466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK