Câu hỏi:

05/03/2020 1,982

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cuộc kháng chiến của Trần Quý Khoáng (1409 – 1414)

    - Sau khi Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngôi giết chết, con trai của hai ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hoá vào đến Hoá Châu.

    - Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hoá, nghĩa quân rút vào Thuận Hoá.

    - Tháng 8 - 1413, quân Minh đánh vào Thuận Hoá, nghĩa quân tan rã dần. Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem đáp án » 05/03/2020 7,813

Câu 2:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,389

Câu 3:

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,222

Câu 4:

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,188

Câu 5:

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem đáp án » 05/03/2020 752

Câu 6:

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau ?

Xem đáp án » 05/03/2020 466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK