Câu hỏi:

05/03/2020 466

Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhà Trần:

    + Biết dựa vào sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc, vua tôi nhà Trần trên dưới một lòng kiên quyết kháng chiến chống quân xâm lược.

    + Thực hiến kế sách "vườn không nhà trống" vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, khi có thời cơ thì tổng phản công giành thắng lợi quyết định.

- Nhà Hồ:

    + Không biết dựa vào nhân dân, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm của cha ông đi trước.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Xem đáp án » 05/03/2020 7,813

Câu 2:

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao ?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,389

Câu 3:

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,981

Câu 4:

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,221

Câu 5:

Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,188

Câu 6:

Hãy tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi.

Xem đáp án » 05/03/2020 752

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK