Câu hỏi:

23/01/2021 9,613

Một vật trượt không vận tốc đầu xuống mặt phẳng nghiêng AB rồi tiếp tục đi thêm một đoạn BC trên mặt phẳng ngang. Biết AH = 1 m, BH = 2 m, hệ số ma sát trên cả hai đoạn đường là µ = 0,2. Tính độ dài BC.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s2.

Xem đáp án » 29/11/2019 124,406

Câu 2:

Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt đầu chạy với vận tốc bằng không với gia tốc là 4,6 m/s2 trong thời gian 5 s. Công suất trung bình của xe bằng

Xem đáp án » 29/11/2019 109,527

Câu 3:

Một vật khối lượng  2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4 m/s để trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt được 0,8 m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát đã thực hiện bằng

Xem đáp án » 29/11/2019 105,295

Câu 4:

Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một con đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng là 

Xem đáp án » 29/11/2019 97,825

Câu 5:

Một máy kéo có công suất P = 5 kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800 N chuyển động đều được s = 10 m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang là μ = 0,5. Thời gian máy kéo thực hiện là

Xem đáp án » 23/01/2021 62,030

Câu 6:

Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên quỹ đạo như hình vẽ, biết zA = 20 m; zB = 10 m; zC = 15 m; zD = 5 m; zE = 18 m; g = 9,8 m/s2. Độ giảm thế năng trọng trường của xe khi xe di chuyển từ B đến C là

Xem đáp án » 23/01/2021 17,090

Câu 7:

Trên hình là đồ thị tọa độ - thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1 s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng

Xem đáp án » 29/11/2019 15,134

Bình luận


Bình luận

Trà My
14:34 - 22/12/2019

một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của dốc nghiêng AB dài 10m cao5m so với mặt phẳng ngang.
Hệ số ma sát trượt và mặt phăng nghiêng là √3 :5 .g=10m/s2
tính a
vận tốc tại chân dốc B và Tgian vật chuyển độc được 2.25m

Trà My
14:38 - 22/12/2019

hỏi thêm đến B vật tiếp tục chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng ngang đến c thì dừng biết s đi đuocwj trong 2 giấy cuối là 2m. tính hệ số mà sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang BC .Giải hộ với ạ mai em thi rồi huhu