Câu hỏi:

08/08/2019 320

Cho các tính chất sau :

1. Chất lỏng hoặc rắn                                             

2. Tác dụng với dung dịch Br2

3. Nhẹ hơn nước                                                    

4. Không tan trong nước

5. Tan trong xăng                                                   

6. Phản ứng thủy phân

7. Tác dụng với kim loại kiềm                                

8. Cộng H2 vào gốc rượu

Những tính chất không đúng của lipit là :

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 12,282

Câu 2:

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:

Xem đáp án » 08/08/2019 7,220

Câu 3:

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra tối đa là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 5,531

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một este thu được số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

Xem đáp án » 08/08/2019 4,010

Câu 5:

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH . Số loại tri este tạo ra tối đa là bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/08/2019 3,665

Câu 6:

Este X không tác dụng với Na.X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối của axit Y. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi cho axit Y trùng ngưng với 1 điamin thu được nilon 6-6.

Xem đáp án » 08/08/2019 3,598

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »