Câu hỏi:

08/08/2019 1,391

Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Trả lời:

Giải thích:

Este dạng HCOOR' tham gia phản ứng tráng gương:

HCOO–CH2–CH2–CH2–CH3

HCOO–CH(CH3)–CH2–CH3

HCOO–CH2–CH(CH3)2

HCOO–C(CH3)3

Đáp án B

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 12,416

Câu 2:

Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành:

Xem đáp án » 08/08/2019 7,411

Câu 3:

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra tối đa là ?

Xem đáp án » 08/08/2019 5,738

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một este thu được số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1:1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

Xem đáp án » 08/08/2019 4,120

Câu 5:

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH . Số loại tri este tạo ra tối đa là bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/08/2019 3,691

Câu 6:

Este X không tác dụng với Na.X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối của axit Y. Xác định công thức phân tử của X biết rằng khi cho axit Y trùng ngưng với 1 điamin thu được nilon 6-6.

Xem đáp án » 08/08/2019 3,664

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »