Câu hỏi:

09/08/2019 13,051

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp án » 09/08/2019 19,032

Câu 2:

Este etyl axetat có công thức là

Xem đáp án » 09/08/2019 11,741

Câu 3:

Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

Xem đáp án » 09/08/2019 10,535

Câu 4:

Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 09/08/2019 8,715

Câu 5:

Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 10/08/2019 8,483

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »