Câu hỏi:

10/08/2019 6,776

Chất nào sau đây không tan trong nước ?

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án » 10/08/2019 41,311

Câu 2:

Tên gọi của hợp chất CH3COOCH3

Xem đáp án » 10/08/2019 21,637

Câu 3:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo

Xem đáp án » 10/08/2019 17,604

Câu 4:

Công thức hóa học của tristearin là

Xem đáp án » 10/08/2019 12,174

Câu 5:

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là :

Xem đáp án » 10/08/2019 9,483

Câu 6:

Thủy phân este nào sau đây không thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án » 10/08/2019 8,523

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »