Câu hỏi:

10/08/2019 9,791

Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic

Lên men 3,24 kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Thể tích dung dịch ancol etylic 200 thu được là (Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml)

Trả lời:

Đáp án B

Hiệu suất chung cả quá trình là H =0,75.0,8=0,6

Ta có 

            3,24 kg      

Thể tích ancol tạo ra là 1104 : 0,8 =1380 ml=1,38 lít

Thể tích dung dịch ancol là 1,38 : 0,2 =6,9 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là

Xem đáp án » 10/08/2019 28,139

Câu 2:

Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 10/08/2019 11,188

Câu 3:

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư AgNO3/NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là?

Xem đáp án » 10/08/2019 10,949

Câu 4:

Cho 360 gam glucozơ lên men rượu, khí thoát ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tuả trắng. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 10/08/2019 8,087

Câu 5:

Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 10/08/2019 8,022

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »