Câu hỏi:

11/08/2019 2,074

Thuốc thử dùng để phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch glucozo và dung dịch fructozo là

Trả lời:

Đáp án D

Để phân biệt glucozo và fructozo ta dùng dung dịch nước Br2. Glucozo làm mất màu nước brom còn fructozo thì không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ -> X -> Y -> CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 11/08/2019 75,671

Câu 2:

Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

Xem đáp án » 11/08/2019 16,795

Câu 3:

Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là

Xem đáp án » 11/08/2019 6,211

Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột → X → Y→ axit axetic. Hai chất X và Y lần lượt là 

Xem đáp án » 11/08/2019 4,387

Câu 5:

Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ( đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/08/2019 3,986

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »