Bài tập Cacbohidrat có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P1)

  • 2425 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Thuốc thử nào để nhận biết được tất cả các chất riêng biệt sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi dùng Cu(OH)2/OH-

- Glucozo : tạo phức xanh lam ở nhiệt độ thường và tạo kết tủa đỏ gạch ở nhiệt độ cao

- Glixerol : chỉ tạo phức xanh lam ở nhiệt độ thường

- Etanol : không hiện tượng

- Etanal : chỉ tạo kết tủa đỏ gạch ở nhiệt độ cao


Câu 5:

Cho 500ml dung dịch glucozo phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 1,08 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozo đã dùng là:

Xem đáp án

Đáp án D

nAg = 1,08 : 108 = 0,01 (mol)

=> nglucozo = 0,01 : 2 = 0,005 (mol) => C M = n: V = 0,005 : 0,5 = 0,01 (mol)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hong Nguyen

Bình luận


Bình luận

Quốc huy Lê
15:23 - 28/10/2020

web có mấy câu lỗi add coi lại