Câu hỏi:

15/03/2020 506

Qua bảng thống kê (SGK, trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sự phát triển của hai ngành kinh tế chủ yếu (than, thép) ở châu Âu thời điểm năm 1929 tăng trưởng nhanh chóng.

- Giữa các nước sự phát triển cũng không đều nhau, Đức vươn lên phát triển nhanh chóng nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Xem đáp án » 15/03/2020 5,152

Câu 2:

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,383

Câu 3:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,165

Câu 4:

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,808

Câu 5:

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,518

Câu 6:

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,212

Câu 7:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK