Câu hỏi:

15/03/2020 498

Qua sơ đồ (SGK, trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 1929 -1931 ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Anh: sản lượng thép sụt giảm.

- Liên Xô: sản xuất thép tăng trưởng nhanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Xem đáp án » 15/03/2020 5,153

Câu 2:

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 4,385

Câu 3:

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,165

Câu 4:

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,809

Câu 5:

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,518

Câu 6:

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem đáp án » 15/03/2020 1,213

Câu 7:

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,055

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK