Câu hỏi:

16/03/2020 4,152

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp cùng với các nước tư bản phương Tây chạy đua giành giật thị trường ở khu vực Đông và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có một vị trí chiến lược đặc biệt, giàu tài nguyên, khoáng sản và nguồn nhân công rẻ mạt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 18,577

Câu 2:

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862.

Xem đáp án » 16/03/2020 9,128

Câu 3:

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,506

Câu 4:

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,021

Câu 5:

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xem đáp án » 16/03/2020 6,431

Câu 6:

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem đáp án » 16/03/2020 5,342

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK