Câu hỏi:

16/03/2020 8,505

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều đình để chống giặc.

- Khi Pháp đánh Gia Định, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-phê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông tại địa phận thôn Nhật Tảo (10-12-1861).

- Đặc biệt, cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm cho địch lao đao, khốn đốn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 18,577

Câu 2:

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862.

Xem đáp án » 16/03/2020 9,128

Câu 3:

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,020

Câu 4:

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xem đáp án » 16/03/2020 6,429

Câu 5:

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem đáp án » 16/03/2020 5,342

Câu 6:

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Xem đáp án » 16/03/2020 4,151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK