Câu hỏi:

16/03/2020 9,128

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất gồm những nội dung cơ bản sau:

- Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và bán đảo Côn Lôn.

- Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.

- Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.

- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc.

- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triểu đình Huế với điều kiện triều đình buộc được nhân dân ta ngừng kháng chiến chống lại thực dân Pháp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 18,568

Câu 2:

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,503

Câu 3:

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,013

Câu 4:

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xem đáp án » 16/03/2020 6,427

Câu 5:

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem đáp án » 16/03/2020 5,342

Câu 6:

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Xem đáp án » 16/03/2020 4,151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK