Câu hỏi:

16/03/2020 6,430

Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà em thuộc nói về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chạy giặc

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây

Một bàn cờ thế phút sa tay

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy

Mất ổ bầy chim dáo dác bay

Bến Nghé của tiêng tan bọt nước

Đồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây

Hỏi trang dẹp loạn này đâu vắng?

Nỡ để dân đen mắc nạn này!

Tham khảo các bài giải Lịch Sử 8 Bài 24 khác:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 18,577

Câu 2:

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5-6-1862.

Xem đáp án » 16/03/2020 9,128

Câu 3:

Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,505

Câu 4:

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 8,020

Câu 5:

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Xem đáp án » 16/03/2020 5,342

Câu 6:

Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Xem đáp án » 16/03/2020 4,151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK