Câu hỏi:

13/08/2019 9,791

Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Fe(OH)3 có màu

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2019 10,687

Câu 2:

Thành phần chính của quặng hematit đỏ là

Xem đáp án » 13/08/2019 6,945

Câu 3:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 5,908

Câu 4:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 5,364

Câu 5:

Hợp chất của sắt khi tác dụng với HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là:

Xem đáp án » 13/08/2019 3,385

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »