Câu hỏi:

13/08/2019 12,364

Phát biểu nào sau đây sai?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Fe(OH)3 có màu

Xem đáp án » 13/08/2019 10,623

Câu 2:

Thành phần chính của quặng hematit đỏ là

Xem đáp án » 13/08/2019 7,610

Câu 3:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 7,580

Câu 4:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 6,012

Câu 5:

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 3,752

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »