Bài tập Crom - Sắt - Đồng có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 2028 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Công thức của crom (II) hiđroxit là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cho sơ đồ:

Các chất X, Y, Z, T tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Công thức của crom (III) oxit là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Fe(OH)3 có màu

Xem đáp án

Đáp án D

4Fe(OH)2 ↓ (trắng xanh) + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ nâu đỏ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận