Câu hỏi:

13/08/2019 742

Cho sơ đồ:

Các chất X, Y, Z, T tương ứng là:

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 13/08/2019 10,686

Câu 2:

Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3. Fe(OH)3 có màu

Xem đáp án » 13/08/2019 9,787

Câu 3:

Thành phần chính của quặng hematit đỏ là

Xem đáp án » 13/08/2019 6,942

Câu 4:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 5,904

Câu 5:

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 5,362

Câu 6:

Hợp chất của sắt khi tác dụng với HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là:

Xem đáp án » 13/08/2019 3,384

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »