Câu hỏi:

13/08/2019 28,337

 Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

Xem đáp án » 13/08/2019 81,869

Câu 2:

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Xem đáp án » 13/08/2019 58,061

Câu 3:

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để

Xem đáp án » 13/08/2019 55,773

Câu 4:

Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

Xem đáp án » 13/08/2019 51,234

Câu 5:

Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

Xem đáp án » 13/08/2019 51,106

Câu 6:

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

Xem đáp án » 13/08/2019 43,596

Câu 7:

Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 13/08/2019 40,875

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900