Câu hỏi:

13/08/2019 4,918

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị sau:

Giá trị của a và m là:

Trả lời:

Giải thích: 

Từ đồ thị ta thấy:

(1) Đoạn đi lên: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O

(2) Đoạn ngang: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

     Na2CO3 + CO2 + H2O → NaHCO3

(3) Đoạn đi xuống: BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Xét (2) => nCO2 = nNaOH = 0,5 (mol) => m = 20 (g)

Tổng số mol CO2 phản ứng là 1,3 mol = nNaOH + 2nBa(OH)2

=> nBa(OH)2 = 0,4 mol = a

Vậy a = 0,4 và m = 20

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 33,425

Câu 2:

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH dư vào X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 24,354

Câu 3:

Hòa tan hết 0,54g Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được V lit khí H2 (dktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 6,640

Câu 4:

Khi nhỏ từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau :

Tỉ lệ a : b là :

Xem đáp án » 13/08/2019 5,963

Câu 5:

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Số mol Al(OH)3 tạo thành phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Tỉ lệ a:b tương ứng là

Xem đáp án » 13/08/2019 4,944

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »