Câu hỏi:

13/08/2019 33,427

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là

Trả lời:

Giải thích: 

Cách 1:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2    (1)

                                         0,3  (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2        (2)

0,1                          (0,4- 0,3)  (mol)

Chỉ có Al tác dụng với dd NaOH

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2. H2 (3)

0,2                                             ← 0,3 (mol)

nH2(1+2) = 8,96: 22,4 = 0,4 (mol) ; nH2 (3) = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

=> m = 0,2. 27 + 0,1.24 = 7,8 (g)

Cách 2:  nAl = 2/3 nH2 sinh ra do t/d với NaOH = 2/3. 0,3 = 0,2 (mol)

nMg = nH2 sinh  ra do  t/d với HCl -  nH2 sinh ra do t/d với NaOH =  0,4 – 0, 3= 0,1 (mol)

=> m = 0,2.27 + 0,1.24 = 7,8 (g)

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH dư vào X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 24,354

Câu 2:

Hòa tan hết 0,54g Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được V lit khí H2 (dktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 6,640

Câu 3:

Khi nhỏ từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau :

Tỉ lệ a : b là :

Xem đáp án » 13/08/2019 5,963

Câu 4:

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Số mol Al(OH)3 tạo thành phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Tỉ lệ a:b tương ứng là

Xem đáp án » 13/08/2019 4,944

Câu 5:

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị sau:

Giá trị của a và m là:

Xem đáp án » 13/08/2019 4,922

Bình luận


Bình luận

ngọc nguyễn
09:15 - 03/04/2020

Cho 14,7 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào 2 lít dd HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,3 gam khí thoát ra.
a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. Để trung hòa hết lượng axit dư cần dùng 200ml dd NaOH 0,5 M. Tính nồng độ mol/l của dd axit HCl đã dùng.

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »