Câu hỏi:

18/03/2020 640

Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

- Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa, nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 28,306

Câu 2:

Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?

Xem đáp án » 18/03/2020 22,529

Câu 3:

Đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 17,379

Câu 4:

Vai trò của chuồng nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Xem đáp án » 18/03/2020 16,888

Câu 5:

Khi nào vật nuôi bị bệnh? Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 15,081

Câu 6:

Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

Xem đáp án » 18/03/2020 10,314

Câu 7:

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi.

Xem đáp án » 18/03/2020 7,234

Bình luận


Bình luận