Câu hỏi:

15/08/2019 2,961

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Trả lời:

Đáp án D

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất điện li yếu.

+ Chất khí.

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 16,786

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 12,494

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 9,053

Câu 4:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

Xem đáp án » 15/08/2019 5,577

Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,550

Câu 6:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 3,621

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »