Câu hỏi:

15/08/2019 5,899

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2019 17,691

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 13,187

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 10,417

Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2019 5,187

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,202

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85