Câu hỏi:

15/08/2019 3,090

Có các phát biểu sau:

(1) Thủy tinh hữu cơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất hiện kết tủa

(3) Muối phenylamoni clorua tan tốt trong nước.

(4) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag.

Số phát biểu đúng là:

Trả lời:

Đáp án A

(1) Sai vì thủy tinh hữu cơ là polime không phân nhánh

(2) Đúng vì có phản ứng sau: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

(3) Đúng

(4) Sai vì glucozo bị oxi hóa bởi AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag

Các phát biểu đúng là: (2); (3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là:

Xem đáp án » 15/08/2019 23,933

Câu 2:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phàn ứng trùng ngưng

Xem đáp án » 15/08/2019 15,691

Câu 3:

Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là

Xem đáp án » 15/08/2019 10,699

Câu 4:

PVC được điều chế trong thiên nhiên theo sơ đồ sau:

metan  H=15%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli ( vinylclorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu? Biết rằng khí thiên nhiên chứa 95% metan theo thể tích.

Xem đáp án » 15/08/2019 8,789

Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)?

Xem đáp án » 15/08/2019 4,571

Câu 6:

Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất (H) như sau:

metanH=150%axetilen H=95%vinylclorua H=90%poli(vinyl clorua)

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1,5 tấn PVC là

Xem đáp án » 15/08/2019 4,475

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »