Câu hỏi:

19/03/2020 2,239

Phát biểu đúng là 

Trả lời:

Chọn đáp án B

A sai, phenol không phản ứng với dung dịch NaHCO3

B đúng, phenol phản ứng được với nước brom thu được kết tủa màu trắng

C sai, vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra anđehit axetic

D sai, thủy phân benzyl clorua thu được ancol benzylic

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

10,4 g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng 

Xem đáp án » 19/03/2020 4,385

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,625

Câu 3:

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,326

Câu 4:

Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metylic thì có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,196

Câu 5:

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi 

Xem đáp án » 19/03/2020 1,666

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »