Câu hỏi:

19/03/2020 2,742

Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Trả lời:

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

10,4 g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng 

Xem đáp án » 19/03/2020 4,627

Câu 2:

Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,462

Câu 3:

Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metylic thì có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 19/03/2020 2,431

Câu 4:

Phát biểu đúng là 

Xem đáp án » 19/03/2020 2,323

Câu 5:

Một số este có mùi thơm hoa quả, không độc. Cho biết etyl butirat và isoamyl axetat lần lượt có mùi 

Xem đáp án » 19/03/2020 1,784

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »