Câu hỏi:

16/08/2019 8,221

Xét thiết diện của hình chóp tứ giác khi cẳt bởi mặt phẳng.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 1 mặt phẳng có thể là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?

Xem đáp án » 16/08/2019 122,327

Câu 2:

Có bao nhiêu vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian?

Xem đáp án » 16/08/2019 77,415

Câu 3:

Cho đường thẳng a và mp (P) trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và (P):

Xem đáp án » 16/08/2019 29,807

Câu 4:

Nếu hai mặt phẳng  phân biệt có điểm chung thì tất cả những điểm chung của chúng sẽ nằm trên:

Xem đáp án » 16/08/2019 22,051

Câu 5:

Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đó?

Xem đáp án » 16/08/2019 20,548

Câu 6:

Cho hình tứ diện ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/08/2019 19,007

Câu 7:

Một mặt phẳng được xác định nếu biết:

Xem đáp án » 16/08/2019 17,021

Bình luận


Bình luận