100 câu trắc nghiệm Đường thẳng - Mặt phẳng trong không gian (P1)

  • 7684 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình tứ diện ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Các mặt của hình tứ diện là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hình chóp tứ giác là hình chóp có:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Xét thiết diện của hình chóp tứ giác khi cẳt bởi mặt phẳng.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 1 mặt phẳng có thể là tam giác, tứ giác hoặc ngũ giác 


Câu 5:

Trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?

Xem đáp án

Đáp án B

Cách 1:  Vì 4 điểm đã cho là không đồng phẳng nên tạo thành 1 tứ diện.

Mà tứ diện có 4 mặt phẳng

Cách 2.Vì 4 điểm đã cho không đồng phẳng nên chọn 3 điểm bất kì cho ta 1 mặt phẳng

Do đó số mặt phẳng được xác định từ 4 điểm đã cho là C43=  4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Nguyễn Hương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Kim Oanh
14:42 - 07/05/2020

câu 7 p1 đã phân biệt rồi sao có trường hợp trùng đc

Hải Nguyễn Công
17:53 - 19/03/2021

câu 13: Đáp án là B.

Hải Nguyễn Công
17:55 - 19/03/2021

Câu 15: Đáp án đúng là A và C