Câu hỏi:

21/03/2020 555

Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,793

Câu 2:

Tiến hành thí nghiệm đun nóng glucozơ với bột CuO dư để phân tích định tính các nguyên tố thành phần. Chất rắn khan nào thường được dùng để nhận ra sản phẩm có hơi nước, qua đó chứng tỏ glucozơ có chứa nguyên tố H?

Xem đáp án » 21/03/2020 1,773

Câu 3:

Các chất đồng phân với nhau là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,310

Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ là

Xem đáp án » 21/03/2020 750

Câu 5:

Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có chứa nhóm chức của

Xem đáp án » 21/03/2020 747

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »