Câu hỏi:

21/03/2020 158

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,812

Câu 2:

Tiến hành thí nghiệm đun nóng glucozơ với bột CuO dư để phân tích định tính các nguyên tố thành phần. Chất rắn khan nào thường được dùng để nhận ra sản phẩm có hơi nước, qua đó chứng tỏ glucozơ có chứa nguyên tố H?

Xem đáp án » 21/03/2020 1,795

Câu 3:

Các chất đồng phân với nhau là

Xem đáp án » 21/03/2020 1,318

Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ là

Xem đáp án » 21/03/2020 778

Câu 5:

Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có chứa nhóm chức của

Xem đáp án » 21/03/2020 764

Câu 6:

Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức

Xem đáp án » 21/03/2020 558

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »