Câu hỏi:

22/03/2020 172

Cho các phát biểu sau:

(a). Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(b). Trong các este mạch hở có công thức C4H6O2 có một este được điều chế từ ancol và axit tương ứng.

(c). Có thể phân biệt được chất béo lỏng và hexan bằng dung dịch NaOH, đun nóng.

(d). Có thể chuyển dầu ăn thành mỡ (nhân tạo) bằng phản ứng hiđro hóa.

(e). Tristearin không thể tác dụng với dung dịch axit đun nóng.

(f). Chất béo được dùng làm thức ăn quan trọng của con người.

(g). CH3COOCH2C6H5 (chứa vòng benzen) có mùi hoa nhài.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(a). Chất béo được ứng dụng trong sản xuất mì sợi, đồ hộp.

(b). Chất béo là este ba chức của glixerol với các axit béo.

(c). Chất béo chưa được sử dụng đến trong cơ thể con người được tích lũy trong các mô mỡ.

(d). Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được muối và glixerol.

Tổng số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án » 22/03/2020 4,630

Câu 2:

Câu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 22/03/2020 3,757

Câu 3:

Cho các phát biểu sau về este.

(a). Các este đơn chức đều tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1.

(b). Chất béo lỏng có khả năng làm nhạt màu dung dịch nước Br2.

(c). Phản ứng thủy phân este trong môi trườn axit luôn thuận nghịch.

(d). Tồn tại este (chỉ có C, H, O) khi đốt cháy cho số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

Tổng số phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 22/03/2020 3,444

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a). Tất cả các este đều tồn tại ở thể lỏng.

(b). Phản ứng giữa este và NaOH là phản ứng một chiều.

(c). Dầu ăn và dầu máy có cùng thành phần nguyên tố.

(d). Các este đều được tạo ra từ axit và ancol tương ứng.

Tổng số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án » 22/03/2020 3,289

Câu 5:

Trong các chất: propen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl été. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Xem đáp án » 22/03/2020 2,879

Câu 6:

Hãy chọn nhận định đúng:

Xem đáp án » 22/03/2020 2,823

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »