Câu hỏi:

23/03/2020 663

Cacbohiđrat X bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng và dung dịch chứa X hòa tan được Cu(OH)2. Vậy X là

Trả lời:

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Xem đáp án » 23/03/2020 11,016

Câu 2:

Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :

Xem đáp án » 23/03/2020 4,532

Câu 3:

Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,666

Câu 4:

Nhóm chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,391

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 23/03/2020 3,167

Câu 6:

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với nước Br2

Xem đáp án » 23/03/2020 3,086

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »