Câu hỏi:

23/03/2020 1,784

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

Trả lời:

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hóa?

Xem đáp án » 23/03/2020 12,685

Câu 2:

Nhóm gluxit khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ toàn tạo thành glucozơ là:

Xem đáp án » 23/03/2020 5,391

Câu 3:

Cacbohiđrat khi thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là:

Xem đáp án » 23/03/2020 4,921

Câu 4:

Trong số các cặp chất sau, cặp chất nào là đồng phân của nhau:

Xem đáp án » 23/03/2020 2,137

Câu 5:

Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?

Xem đáp án » 23/03/2020 2,085

Câu 6:

Chất nào sau đây không có nhóm -OH hemiaxetal?

Xem đáp án » 23/03/2020 1,839

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »