Câu hỏi:

25/03/2020 904

Nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giấy trong công nghiệp thuộc loại hợp chất thiên nhiên nào sau đây ?

Trả lời:

Chọn đáp án A

Xenlulozo là nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giấy trong công nghiệp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào ?

Xem đáp án » 26/03/2020 5,064

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,643

Câu 3:

Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,221

Câu 4:

Trong các phát biểu sau đây có liên quan đến ứng dụng của glucozơ phát biểu nào không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,208

Câu 5:

Loại chế phẩm nào sau đây không có saccarozơ ?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,525

Câu 6:

Ứng dụng nào sau đây không phải của saccarozơ ?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,101

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »