Câu hỏi:

26/03/2020 5,316

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào ?

Trả lời:

Chọn đáp án D

Trong công nghiệp người ta dùng glucozơ thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,656

Câu 2:

Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,376

Câu 3:

Trong các phát biểu sau đây có liên quan đến ứng dụng của glucozơ phát biểu nào không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 2,256

Câu 4:

Loại chế phẩm nào sau đây không có saccarozơ ?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,547

Câu 5:

Ứng dụng nào sau đây không phải của saccarozơ ?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,109

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »