Câu hỏi:

19/08/2019 7,090

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1)   Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư.

(2)   Đốt bột Fe trong O2 dư, hòa tan chất rắn sau phản ứng trong lượng vừa đủ dung dịch HCl.

(3)   Nhúng nhanh Fe trong dung dịch HNO3 loãng.

(4)   Nhúng nhanh Mg trong dung dịch Fe2(SO4)3.

(5)   Thổi khí H2S đến dư vào dung dịch FeCL3.

(6)   Đốt cháy bột Fe (dùng dư) trong khí Cl2, hòa tan chất rắn sau phản ứng trong nước cất.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, dung dịch thu được chỉ chứa muối Fe(II) là

Trả lời:

Giải thích: 

(1)   Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

(2)   3Fe + 2O2 → Fe3O4

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

(3)   Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3 Fe(NO3)2

(4)   Mg + Fe2(SO4)3 →MgSO4 + 2FeSO4

Mg dư + FeSO4 → MgSO4 + Fe

(5)   H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + S

(6)   2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe dư + 2FeCl3 → 3FeCl2

→ Sau khi kết thúc thí nghiệm (3) (6) chỉ thu được muối Fe(II)

Đáp án D.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm những kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là? 

Xem đáp án » 19/08/2019 51,788

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều có phản ứng với dung dịch CuSO4

Xem đáp án » 19/08/2019 25,759

Câu 3:

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Xem đáp án » 19/08/2019 17,077

Câu 4:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án » 19/08/2019 10,853

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,149

Câu 6:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 19/08/2019 7,763

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »