Câu hỏi:

19/08/2019 1,097

Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Cặp chất không phản ứng với nhau là

Trả lời:

Giải thích: 

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Fe3+ không tác dụng được với Ag+

Đáp án C

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm những kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là? 

Xem đáp án » 19/08/2019 52,288

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều có phản ứng với dung dịch CuSO4

Xem đáp án » 19/08/2019 26,187

Câu 3:

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Xem đáp án » 19/08/2019 17,401

Câu 4:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án » 19/08/2019 11,332

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,302

Câu 6:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 19/08/2019 7,811

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »