Câu hỏi:

19/08/2019 527

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Giải thích: 

A đúng (SGK 12 nâng cao – trang 107)

B sai vì khi cho CaO vào bình đựng khí HCl có lẫn hơi nước thì xảy ra các phản ứng

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2

C đúng vì:  P +5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

D đúng (SGK 12 cơ bản – trang 148)

Đáp án B

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy gồm những kim loại đều không phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là? 

Xem đáp án » 19/08/2019 52,061

Câu 2:

Dãy gồm các kim loại đều có phản ứng với dung dịch CuSO4

Xem đáp án » 19/08/2019 26,033

Câu 3:

Kim loại tác dụng với khí Cl2 và dung dịch HCl tạo cùng loài muối là

Xem đáp án » 19/08/2019 17,282

Câu 4:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án » 19/08/2019 11,072

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/08/2019 8,246

Câu 6:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án » 19/08/2019 7,785

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »