Câu hỏi:

26/03/2020 790

Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng ?

Trả lời:

Chọn đáp án A

Đáp án A sai vì khi thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit, thu được 2 loại monosaccarit gồm glucozơ và fructozơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 12,996

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 6,640

Câu 3:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 26/03/2020 5,754

Câu 4:

Kết luận nào dưới đây đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 4,212

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 26/03/2020 4,001

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 26/03/2020 3,115

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »