Câu hỏi:

26/03/2020 1,052

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat:

Trả lời:

Chọn đáp án D

Trong phân tử Glucozo chứa nhóm CHO nên glucozo làm mất mày dung dịch brom → A sai

Mắt xích xenlulozo có công thức là C6H7O2(OH)3 chứa 3 nhóm OH tự do → B sai

Hàm lượng % amilopectin có trong tinh bột tùy thuộc nguồn gốc. Trong gạo nếp chiếm 98% amilopectin → C sai

Xenlulozơ và tinh bột đều có công thức (C6H10O5)n nhưng chúng không phải là đồng phân do hệ số n khác nhau

Xenlulozo tác dụng với HNO3/H2SO4 đặc tạo xenlulozo trinitrat, tinh bột tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit → D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 13,234

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 6,720

Câu 3:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 26/03/2020 5,840

Câu 4:

Kết luận nào dưới đây đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 4,258

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 26/03/2020 4,047

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 26/03/2020 3,179

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »