Câu hỏi:

26/03/2020 898

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat:

Trả lời:

Chọn đáp án D

A sai vì glucozo có nhóm -CHO, có khả năng làm mất màu nước Brom

B sai vì mỗi mắt xích xenlulozo chỉ có 3 nhóm -OH tự do

C sai vì amilopectin chiếm 70-80% trong tinh bột, có hàm lượng cao hơn amilozo (20-30%)

D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 13,237

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 6,720

Câu 3:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 26/03/2020 5,840

Câu 4:

Kết luận nào dưới đây đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 4,259

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Xem đáp án » 26/03/2020 4,048

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 26/03/2020 3,179

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »