Câu hỏi:

30/03/2020 265

Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

(2) Các muối của Fe3+ chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl3.

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương.

Số đáp án đúng là:

Trả lời:

Chọn đáp án A

Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm.

          Sai. Vì Hidro không phải kim loại.

(2) Các muối của  chỉ thể hiện tính oxi hóa.

          Sai. Muối FeCl3 có thể vừa thể hiện tính oxi hóa và khử.

(3) Với đơn chất là phi kim chất nào có độ âm điện lớn hơn thì hoạt động mạnh hơn chất có độ âm điện nhỏ hơn.

          Sai. Ví dụ như nito và phốt pho thì P hoạt động hơn N.

(4) Có thể điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy muối AlCl3.

          Sai. AlCl3 là chất rất dễ bị thăng hoa khi bị tác động bởi nhiệt nên không điện phân nóng chảy AlCl3 được

(5) Thạch cao nung có thể được dùng để đúc tượng và bó bột khi gãy xương. (chuẩn)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: FeS; Cu2S; FeSO4; H2S; Ag, Fe, KMnO4; Na2SO3; Fe(OH)2. Số chất có thể phản

ứng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2 là:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,873

Câu 2:

Cho các chất: axetandehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,358

Câu 3:

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,320

Câu 4:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,211

Câu 5:

Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C9H12O là:

Xem đáp án » 30/03/2020 984

Câu 6:

Phương pháp nhận biết nào không đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 848

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »