Câu hỏi:

30/03/2020 172

Hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm. Với mô hình đó ta có thể dùng để thu được những khí nào trong các khí sau: H2, C2H2 , NH3, SO2, HCl , N2.

Trả lời:

Chọn đáp án B

Đây là phương pháp đẩy nước nên các khí tan trong nước sẽ không thu được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: FeS; Cu2S; FeSO4; H2S; Ag, Fe, KMnO4; Na2SO3; Fe(OH)2. Số chất có thể phản

ứng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2 là:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,871

Câu 2:

Cho các chất: axetandehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,354

Câu 3:

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,320

Câu 4:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,210

Câu 5:

Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C9H12O là:

Xem đáp án » 30/03/2020 983

Câu 6:

Phương pháp nhận biết nào không đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 848

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »