Câu hỏi:

30/03/2020 503

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.

(5) Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

(8) Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

Số phát biểu đúng là:

Trả lời:

Chọn đáp án D

(1) Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.

Sai.Ví dụ CaCO3tpCaO + CO2

(2) Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

Đúng. Theo SGK lớp 11.

(3) Amophot là một loại phân hỗn hợp.

Sai. Amophot là một loại phân phức hợp.

(4) Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.

Sai.Vì có phản ứng 3Fe2++NO3-+4H+3Fe3++NO+2H2O

(5) Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.

Đúng.Vì NH4+ thủy phân ra môi trường chứa H+.

(6) Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.

Sai. Ví dụ như ancol CH3OH, C2H5OH ...

(7) Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.

Sai.Ví dụ như CaO, Na tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện nhưng không phải chất điện ly.

(8) Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.

          Sai.Clo có tính tẩy màu rất mạnh làm rất quỳ biến thành màu trắng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: FeS; Cu2S; FeSO4; H2S; Ag, Fe, KMnO4; Na2SO3; Fe(OH)2. Số chất có thể phản

ứng với H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2 là:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,873

Câu 2:

Cho các chất: axetandehit, benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,356

Câu 3:

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4; (NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,320

Câu 4:

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Xem đáp án » 30/03/2020 1,210

Câu 5:

Số đồng phân là ancol thơm ứng với CTPT C9H12O là:

Xem đáp án » 30/03/2020 983

Câu 6:

Phương pháp nhận biết nào không đúng?

Xem đáp án » 30/03/2020 848

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »